Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2012

gadka
2311 c7a1 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
gadka
2341 f93b
Reposted fromnimble nimble
gadka

May 28 2012

gadka
gadka

May 19 2012

gadka
6380 c785
Reposted fromsobol sobol viaSpecies5618 Species5618
gadka
4009 1267 500
Genetics...
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamajkey majkey

May 17 2012

gadka
gadka
„...miejsce kobiety jest w kuchni... gdzie ma siedzieć sobie wygodnie, z nogami w górze, popijać wino i przyglądać się, jak jej mąż gotuje obiad.”
— Elizabeth Gilbert

May 16 2012

gadka
5034 e5cb
Reposted fromwelttraum welttraum viathuskov thuskov
gadka
4625 b1f6
i chuj.
Reposted frombemypenguin bemypenguin viathuskov thuskov
gadka
this is bad and I should feel bad
Reposted fromrapetrain rapetrain viamaraskowa maraskowa
gadka
Reposted fromlyken lyken viathuskov thuskov
gadka
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viaSpecies5618 Species5618
gadka
gadka
gadka
Cykl: "Mówią mury" :)
Reposted fromdarek darek viawonderwoman wonderwoman
gadka
gadka
handicapped people help fail - There, I Fixed It
Reposted fromwaka waka vianaich naich
gadka
4602 6675 500
Classic Bobby...always there when you need him.
Reposted fromdigitalalias digitalalias vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl